Sprawozdanie z przejrzystości działania 2019-2020

Aktualności

0

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2019-2020

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zamieszczamy aktualne sprawozdanie z przejrzystości działania Expance Audit & Finance Sp. z o.o. za okres od 1 lipca 2019 r do 30 czerwca 2020 r.

Pobierz sprawozdanie z przejrzystości działania 20198-2020

Comments

There are no comments yet.

© Copyright