Sprawozdanie z przejrzystości działania 2019-2020

Aktualności

 • 0

  Sprawozdanie z przejrzystości działania 2019-2020

  Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zamieszczamy aktualne sprawozdanie z przejrzystości działania Expance Audit & Finance Sp. z o.o. za okres od 1 lipca 2019 r do 30 czerwca 2020 r. Pobierz sprawozdanie z przejrzystości działania 20198-2020

 • 0

  ERRATA do sprawozdania z przejrzystości działania za rok obrotowy od 1 lipca 2018 r do 30 czerwca 2019 r.

  Pobierz erratę do sprawozdania z przejrzystości działania za rok obrotowy od 1 lipca 2018 r do 30 czerwca 2019 r.

 • 0

  Sprawozdanie z przejrzystości działania 2018-2019

  Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogami wynikającymi z rozporządzenia

© Copyright